18 / 06/ 2018 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Sonuçları

18 / 06/ 2018 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Sonuçları

 

18 / 06 / 2018 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI YEDEK SONUÇLARI

( 08 / 11 / 2018 tarihi itibariyle )

 

* Sözleşmeli pozisyona yedekten yerleştirilmeye hak kazanan adayların 23 / 11 / 2018 tarihine kadar aşağıda talep edilen belgelerle birlikte, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

*Yedek olarak kazanan adayların süresi içerisinde müracaat etmemesi halinde sıradaki yedek adaylar web sayfamızdan bilgilendirilecektir.

*Göreve başlamalar, güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Güvenlik soruşturma süreci yaklaşık olarak 60 günü bulabilir.

* Süresi içinde başvuru evraklarını tamamlamayan kişiler yerleştirme haklarını kaybetmiş olacaklardır.

* Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Bu duyuru ve sıradaki yedek adaylar için izleyen duyurular tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca posta ile bir tebligat yapılmayacaktır.

 

KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

 

     1- Başvuru Dilekçesi (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

2- 2 nüsha Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form bilgisayar ortamında doldurulup, 2 nüsha çıktısı alındıktan sonra formda belirtilen bölüme fotoğraf yapıştırılarak, tüm nüshalar imzalanacaktır. Her bir nüsha tek sayfa olarak çıkartılacaktır.)

3- 2 nüsha E-devlet üzerinden alınan adli sicil belgesi çıktısı (Sabıka kaydı var ise konuyla ilgili mahkeme kararı başvuru evrakına eklenecektir)

4-  Fotoğraf (4) adet (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak ve fotoğrafın arkasına adayın adı, soyadı ve TC No.su yazılacak, forma yapıştırılanlar haricinde 4 adet olacak)

5- Diplomanın örneği (Noter onaylı sureti)

6- Sigorta hizmet dökümü (Daha önce sigortalı olarak çalışmış adaylardan Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK’dan) işyeri unvanını gösterir ayrıntılı sigortalı hizmet döküm belgesini almaları)

7- Son 1 (bir) yıl içinde (18/06/2017-18/06/2018) kamu kurumlarında çalışması bulunanların, hangi statüde çalıştıklarını gösterir ilgili kurumdan alınan onaylı belge

8- Tam teşekküllü hastanelerden (Devlet Hastaneleri ya da Araştırma Hastaneleri) alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Hemşire/Sağlık Teknikeri/Ebe olarak görev yapabilir ibareli) (Heyet Raporu) [1]

9- Mal Bildirim Beyannamesi (Form arkalı önlü tek sayfaya çıktı alınarak imzalanacaktır. Forma Personel Daire Başkanlığı Web sayfasından Belge ve Formlar kısmından ulaşılabilir.)

10- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)


Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formu İçin Tıklayınız...       Mal Bidirim Formu İçin Tıklayınız..

 

         Not: [1] - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15-2 maddesinde belirtilen “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz” hükmü gereği, yerleştirilenlerin yapacakları işe uygun olduklarını (Hemşire/Ebe/Sağlık Teknikeri olarak görev yapabilir ibareli) belirten sağlık raporunu teslim etmeleri gerekmektedir.


 

Hemşire alımı yedek sonucu için tıklayınız...