SPSS PAKET PROGRAMI

Temel İstatistik Analizleri

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bünyesinde Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri (Prof.Dr.Cahit ÖZER, Doç.Dr.Erhan YENGİL, Yrd.Doç.Dr. Pınar DÖNER) tarafından İstatitistiğe ilgi duyan Öğretim Elemanlarına ve Araştırma Görevlileri 'ne yönelik Temel İstatistik analizlerini yapabilme , Wilcoxon rank sum testini açıklayabilme gibi konuları içeren SPSS Peket Programı Eğitimi Yapılacaktır. Kurs ücreti 200 TL'dir. 

Kurs Kayıt Tarihi:13-24 Mart 2017

Kurs Başlama Tarihi:25 Mart Cumartesi 8:30

Kur Yeri :Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Derslik 1-1

Kayıt Yeri:Sürekli Eğitim Merkezi Rektörlük Binası Zemin Kat B Girişi