MKÜ Kurma ve Yaşatma Vakfı 2017 Olağan Genel Kurulu

Mustafa Kemal Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddelerini ve sunulan yeni önergeleri görüşmek üzere 31 Ocak 2017 tarihinde Üniversitemiz Rektörlük Senato Salonunda yapıldı.

Toplantının başlangıcında divan başkanı olarak Ömer Bayraktar seçildi. Üyeler ise Mehmet Kadayıfçı ve Figen Biter’den oluştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kurul toplantısına geçildi.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilen kurulda, önemli bazı kararlar alındı ve üyelerin oylarına sunuldu. Kararlar, üyelerin tamamının oylarıyla kuruldan geçti.

Mustafa Kemal Üniversitesi’nin bilimsel, sportif ve kültürel etkinliklerinde önemli ayni ve maddi desteklerin sağlandığının belirtildiği kurulda, Üniversite ve Vakıf işbirliğinin daha da güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Daha sonra ‘Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’, ‘Bilanço’ ve ‘Gelir-Gider Hesapları’ ile ‘Denetim Kurulu Raporu’ okundu. ‘Raporlar üzerinde görüşme’, ‘Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibrası oya sunuldu. ‘2017 yılına ait tahmini bütçe’ okundu ve oylamaya sunuldu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, MKÜ Kurma ve Yaşatma Vakfı Başkanı Selahattin Eskiocak, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Kılınç, Prof. Dr. Veysel Eren, Prof. Dr. Yusuf Önlen, kurucu üyeler ve diğer üyelerin hazır bulunduğu kurul toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.