2016 Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlık Çalışmaları Başladı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya başkanlığında toplanan ve koordinasyonunu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Eren’in yaptığı 'Mustafa Kemal Üniversitesi Kalite Kurulu', çalışmalarına ‘2016 Kurum İç Değerlendirme Raporu’ hazırlıklarıyla başladı.

ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI KALİTE KONUSUNDA SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİ

Rektörlük Toplantı Salonunda düzenlenen 2017 kalite çalışmalarının ilk toplantısında konuşan Rektör Kaya, yönetim olarak kalite çalışmalarını göreve geldikleri ilk günden itibaren desteklediklerini belirterek, “Sürekli iyileştirmelerin bir yaşam felsefesi olarak benimsenmesi için Üniversitemizin tüm çalışanlarının kalitenin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir.” vurgusu yaptı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Eren ise, Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmalarının üniversitemiz kalite kurulunca sahiplenilmesi gerektiğinin altını çizerek, kalite kurulunun görev ve sorumluluklarının kalite çalışmalarının devamlılığı açısından önem taşıdığına işaret etti.

Prof. Dr. Eren, toplantıda ayrıca Kurumsal Dış Değerlendirme ölçütleri üzerinde durarak akreditasyonun yükseköğretim kurumları açısından önemine vurgu yaptı.

Üniversitemiz Kalite Kurulunun da hazır olarak bulunduğu toplantıda 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanma süreci kapsamında, kalite kurulunun yanı sıra üniversitemizin çeşitli branşlarındaki öğretim üyelerinden kurum iç değerlendirme raporu hazırlama çalışma grupları oluşturularak gerekli iş planları yapıldı.

Toplantı, 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları kapsamında belirlenen çalışma gruplarının kendi içlerinde organize olarak hazırladıkları çalışma planı doğrultusunda ivedi bir şekilde çalışmalara başlamalarının kararlaştırılması ile son buldu.

Öte yandan kalite toplantılarının gerçekleşmesinin, “23 Temmuz 2015’te Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği kapsamında Yükseköğretim Kurumları her yıl Kurum İç Değerlendirme Raporlarını hazırlamak ile yükümlüdürler.” ibaresi doğrultusunda yapıldığı dile getirildi.