Rektör Kaya Öğrenci Danışmanlarıyla Bir Araya Geldi

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, ortaya koyulan kalite hedeflerinin gerçekleşmesi çalışmalarında öğrenci danışmanlarıyla bir ayara gelerek 2017 yılı için belirlenen yol haritasında ilk somut adımı attı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılınç, Prof. Dr. Veysel Eren, Prof. Dr. Yusuf Önlen ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Doç. Dr. Cemil Kaya Gökçek’in de hazır bulunduğu Atatürk Konferans Salonundaki toplantıda Rektör Kaya, başarının anahtarı için nitelikli akademisyenlere ve bağımsız kuruluşların denetimlerine vurgu yaptı.

Her üniversitenin kendisine daha büyük hedefler koymaya başladığını belirten Rektör Kaya, “Bu hedefler belli bir kriter dahilinde pratiğe dökülmediğinde bir anlam ifade etmiyor. Plansız şekilde gidilmeyeceğini YÖK de gördü ve üniversitelere yeni ölçütler getirmeye başladı. YÖK’ün denetimi ve iç denetim mekanizmalarıyla kalitenin sağlanamayacağı sonucuna varıldı.” dedi.

KALİTE DENETİMİ BAĞIMSIZ KURULUŞLARLA YAPILMALI

Kalite denetiminin bağımsız kuruluşlar tarafından tüm üniversitelerde yapılması gerektiğinin altını çizen ve YÖK’ün de bunun uygulanması yönünde bir karar aldığını söyleyen Rektör Kaya, “Bu ilk olarak sınırlı da olsa bazı üniversitelerde yapılmaya başlandı. 2016 yılında kurulan kalite mekanizmaları 2017 ve 2018 yıllarında daha da profesyonel hale getirilecektir. Dekandan başlayarak akademisyenler ve idari personele doğru bir işleyişe sahip olan kalite denetimi hayata geçirilecektir.” diye konuştu.

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BAŞARI KARNESİ OLACAK

Tüm üniversitelere bir puanlama sistemi geleceğini aktaran Rektör Kaya şöyle devam etti: “Bu puanlamalar sayesinde belli bir kaliteye ulaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü bizim gelecek için temel hedefimiz kaliteli öğrencileri üniversiteye çekmek olacaktır. Öğretim üyelerinin bundan sonra başarı karnesi olacak. Öğretim üyesi bazında performansa geçilecektir. Batıdaki uygulamaları Türkiye’ye de getirmenin planları yapılıyor. Bir öğretim üyesinin performansı; yaptığı proje sayısı, makale sayısı ve öğrencilerle olan diyaloğa göre ölçülecektir. Özellikle genç akademisyen arkadaşlarımız daha fazla mesai harcamak zorundalar. Kendileri ve üniversitenin kalitesi için başarı kriterlerini yukarılara çıkarmalıdırlar.”

Akademik olarak yükseltme kriterlerinde değişikliğe gideceklerinin altını çizen Rektör Kaya, “Akademik yayınlarda sınırsız destek sağlayacağız. Ekonomik olarak ne kadar katkı sağlayabileceksek maksimum seviyede destek vereceğiz. Yayın sayısı ve proje sayılarında belli bir seviyeye ulaşmamız lazım.” vurgusu yaptı.  

EĞİTİM, AKADEMİK ÇALIŞMA VE TOPLUMLA BÜTÜNLEŞME

Üniversitenin 3 tane misyonu olduğunu da sözlerine ekleyen Rektör Kaya, “Bunlar; eğitim, akademik çalışma ve toplumla bütünleşmektir.  İçinde bulunduğun topluma katkı sağlamıyorsan bunun bir anlamı yoktur. Çünkü Üniversitelerin kalite değerlendirmeleri bu üç kriter üzerinden yapılacaktır.” şeklinde konuştu.

Rektör Kaya, son olarak konuşmasında sıklıkla vurguladığı öğrenci ve akademisyen mutluluğuna değinerek, “Bizim öğrencilerin iyi bir eğitim almaları için hocalarımızın mutlu olması lazım. Hoca mutlu değilse hiçbir şekilde öğrenciye kaliteli bir eğitim verilmez. Hoca mutlu olursa öğrenci de mutlu olacaktır. Yönetim olarak hiçbir öğretim üyemize sıkıntı çıkarmadık ve bundan sonra da bu anlayışımız devam edecektir.” sözlerine yer verdi.

Program, BAP projeleri konusunda yapılan yeni uygulamaların sunumu ve soru cevaplarla devam etti.