TS EN ISO/IEC 17025:2012 TÜRKAK Akreditasyonu

Üniversitemiz Teknoloji ve AR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezi (MARGEM), AB-1231-T akreditasyon numarası ile ‘‘Kırmızı Biberde HPLC Metodu ile Aflatoksin B1, Toplam Aflatoksin (B1+ B2+ G1+ G2) ve Okratoksin A Tayini; Su örneklerinde AAS - Alev Metodu ile Bakır (Cu), Çinko (Zn) ve Krom (Cr) Tayini’’ kapsamlarında TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edildi ve ölçüm kalitesinin güvenilirliğini belgelendirdi.

 

Sürdürülebilir Kalkınma

 

MARGEM, kalitenin, başarının en önemli yapıtaşlarından biri olduğuna inanarak; meslek etiğine ve etik kurallarına uygun bir şekilde tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, güvenilirlik, gizlilik, yeterlilik ilkelerini esas alarak faaliyet göstermektedir.  Araştırma, keşfetme, geliştirme, teknoloji ve bilginin büyümedeki öneminin farkındalığıyla hareket eden merkez, 2016 yılında “Tarımsal Amaçlı Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarları Yetki Belgesi” ile bütün kapsamlardan; toprak, bitki ve sulama suyu analizlerini kabul etmeye başladı. Hatay İlinde bu güne kadar yapılamayan kimyasal ve mikrobiyolojik diyaliz suyu analizleri de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Teknoloji ve Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılmaya başlandı. MARGEM’in sağladığı bu analiz hizmetinden, başta kamu ve özel hastaneler olmak üzere özel diyaliz hizmeti veren merkezler de faydalanabiliyor.
 

 

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

 

Tarımsal ve endüstriyel kalkınma ile ekonomik büyümeye katkı noktalarındaki sorumluluk bilinciyle cihaz altyapısı tamamlayan merkez; Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Fiziksel Analiz Laboratuvarı, Kimyasal Analiz Laboratuvarı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 500.000,00 TL bütçeyle desteklenen, Müdür Yardımcısı Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemil Kürekçi yürütücülüğündeki proje ile Moleküler Genetik Laboratuvarı kurdu. 18.12.2017 tarihinde kurulan dört birim için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü  “Özel Gıda Kontrol Laboratuvar Kuruluş İzin Belgesi’’ aldı.

 

Sürdürülebilir bir kalkınma için Hatay İlinin mevcut analiz ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Teknoloji ve Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi (MARGEM), altyapı çalışmaları, personel eğitimi ve metotların laboratuvar içerisinde uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürdü. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Cahit Demetgül yürütücülüğündeki ‘‘Hatay İli Altınözü İlçesi Zeytinyağlarına Coğrafi İşaret Kazandırma Projesi” adlı kurumlar arası projeyi baz alarak, yaptığı analiz hizmetlerine zeytinyağı analizlerini kattı. Zeytinyağı analizlerinde yetkili olup sektöre hizmet verebilmek için Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik gerekliliklerine göre Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü  ‘‘Özel Gıda Kontrol Laboratuvar Çalışma İzin Belgesi” başvurusunda bulundu.
 


 

Teknoloji ve Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi (MARGEM), ekonomik gelişmelerin kaydedilmesini, risklerin azaltılabilmesini ve yaşam kalitelerinin arttırılmasını, sosyo-kültürel ilerleme sağlanabilmesini, planlamanın ve yönetimin ancak sistemli bir şekilde gerçekleşmesi ile ilişkilendiriyor. Bu amaçla faaliyetlerine, tüm ilgili mevzuat hükümlerine ve “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Genel Şartlar" standardına uygun olarak devam etmekte; oluşturmuş olduğu yönetim sistemini etkin olarak uygulamayı, yönetim sisteminin bütünlüğünün korunmasını, sürekliliğini ve tüm personelin katılımı ile hizmetlerimizin kalitesini etkileyecek olan tüm süreçlerin devamlı olarak gelişmesini ve iyileşmesini sağlamaktadır.