1. Biyofizik Haftası Etkinlikleri


 
Üniversitemizde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Uluslararası Biyofizik Öğrenci Kolu tarafından Uluslararası Biyofizik Haftası kapsamında 28 Mart 2018 tarihinde Tayfur Ata Sökmen Kampüsü Atatürk Konferans Salonunda “1. Biyofizik Haftası Etkinlikleri” gerçekleştirildi.
 
Programda ilk sözü alan Üniversitemiz Tıp Fakültesi, 3. Sınıf öğrencisi Murat Doğru, “HMKU BPS Öğrenci Kolu Tanıtımını” yaptı. Halen Türkiye’de ve Avrupa’da tek olduklarını, dünya üzerinde sadece 15 üniversitenin bu kurulumu gerçekleştirebildiğini ve Üniversitemizin kurulumunun 11. sırada gerçekleştiğini ve John Hopkins, Texas, New York, Minnesota üniversiteleri gibi dünyanın önde gelen ünlü ve köklü üniversiteleri arasında yer aldığını anlattı.
Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi, M. Salih Çelik ise “BPS19 63. Uluslararası Yıllık Kongresi’ne Katılımım ve Amerika Deneyimlerim” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. M. Salih Çelik bu kongreye kurucu danışman Dr. Öğretim Üyesi Semire Uzun Göçmen ile birlikte 3 poster bildiri sunumu gerçekleştirdiğini böyle bir bilimsel kongreye katılımın kendisinin ufkunu açtığını ve bilime olan ilgisini ve motivasyonunu artırdığını, kongreden sonra John Hopkins Üniversitesini ziyaret etme ve bilim insanlarıyla tanışma fırsatı yakaladığını belirtti. Ayrıca öğrenci kolu olarak Üniversitemizi tanıtan sözlü sunum gerçekleştirdiklerini anlattı.
Biophysical Society Öğrenci Kolu Danışmanı, Üniversitemiz Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Semire UZUN GÖÇMEN, “Biyofizik Nedir?” isimli sunumunu gerçekleştirdi.  
 
Dr. Öğr. Üyesi Semire Uzun Göçmen yapmış olduğu sunumda: “Biyofizik en basit tanımı ile Fizik Biliminin canlı organizmalara uygulanışıdır. Dünyada Biyofizik alanında ilgi çeken en önemli çalışmalardan biri, Gen tedavisi ve daha da önemlisi, bugün Türkçe karşılığını DNA cerrahisi diye tanımlayabileceğimiz, DNA düzeyinde bozuk genin ya da gen parçasının çıkarılarak yerine sağlam olan gen dizisinin eklenerek tamir edilmesi yoluyla genetik hastalıkların kökten tedavisidir. Vücudun yapısı, hücrelerimizi ve vücudu oluşturan makromoleküllerin yapısı, enerji dengesi, atomlar ve moleküller arası bağlar, bağ enerjileri, tek molekülün yapısı, görevi, davranışları, molekül-molekül arası etkileşimler kısacası, vücutta her türlü işleyiş ve denge, her türlü sağlıklı durumun analizi, her türlü hastalıklı durumun analizi, hastalıklı durumlara tedavi önerileri ve çözümler üretme Biyofizik’in asli görevlerindendir.
Biyofizik önceleri Fizyoloji Bilimi altında; tanı ve tedavi için metotlar üretmiş, icatlar yapmış, cihazlar geliştirmiş, insanlığın konforu, huzuru ve yaşam kalitesinin temini için gözlemler, çalışmalar, araştırmalar yapmış, bilimsel çözümler sunmuştur. Her türlü tıbbi görüntüleme cihazları ve çalışma metotları, mikroskobik, spektroskopik analiz metotları gibi her türlü analizlerin yapıldığı metotlar Biyofiziksel yöntemlerle üretilmiştir ve sonuçları biyofiziksel yaklaşımlarla değerlendirilmektedir. Biyofizikte konu sınırlaması yoktur. Biyofizik canlıyı ilgilendiren her alanda çalışabilir.” dedi.
 
I. Biyofizik Haftası Etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Berna Çatıkkaş “Kuantum Fiziği Nedir?” isimli bir sunum yaptı. Kuantum mekanik teorilerle molekül modelleme konusunda, moleküllerin fiziksel, kimyasal özelliklerini ve titreşimlerini hesaplayarak çalışmalar yürüten Doç. Dr. Çatıkkaş: “Yüksek performanslı bilgisayarlar kullanarak moleküller hakkında birçok önbilgiye sahip olunmaktadır. Günümüz teknolojisinde biyomoleküllerin modellenmesinde kuantum mekanik teoriler kullanılmakta olup: ilaç tasarımları, ilaç etkinliği, protein-enzim bağlanması, toksisite, pigmentler, ilaç-protein etkileşmeleri ve protein katlanmaları bu alandaki biyofizik çalışmalarına örnek olarak gösterilebilir” dedi.
Etkinliklerde, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ebru Çelik “Malign Melanoma ve Risk faktörleri, Güneş Işınları” konusunda sunum yaptı. Bu kapsamda Güneş ışınlarının deriye etkisi, UV ışınlarının özellikleri ve etkisi, güneş ışınlarından korunma yolları ve benlerin özellikleri ile kendi kendine deri muayenesi konusunda farkındalık oluşturma yönünde sunumunu gerçekleştirdi.
Son yıllarda kuantum fiziğine olan ilginin artması neticesinde konferansa dışarıdan izleyiciler de katılım gösterdi. İzleyiciler arasında otomotiv sektörü temsilcileri, nakliye firması sahipleri, farklı iş sektörlerinden katılımcılar ve Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ile öğrenciler vardı.