1. Biyofizik Haftası Etkinlikleri

Üniversitemizde Uluslararası Biyofizik Haftası kapsamında 28 Mart 2018 tarihinde Hatay MKÜ Uluslararası Biyofizik Öğrenci Kolu tarafından “1. Biyofizik Haftası Etkinlikleri” Hatay MKÜ Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Biyofizik Haftası (Biophysics Week) tüm dünya genelinde 4 yıldır etkinliklerle kutlanmakta olup bu yıl, 25-29 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Son yıllarda Biyofizik ve kuantum fiziğine olan ilginin artmasıyla birlikte konferans vatandaşlarda katılım gösterdi. Etkinlikte, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Önlen, üniversitemiz öğretim üyeleri, öğrencileri, daire başkanları, çalışanları, sivil toplum örgüt temsilcileri ve Antakya’nın ileri gelen farklı iş sektörlerinden değerli katılımcılar vardı. Gerçekleştirilen etkinlikte Murat Doğru, “HMKU BPS Öğrenci Kolu Tanıtımını”, M. Salih Çelik, “BPS19 63.Uluslararası Yıllık Kongresi’ne Katılımım ve Amerika Deneyimlerim”, Dr. Öğr. Üyesi Semire Uzun Göçmen “Biyofizik Nedir?”, Doç. Dr. Berna Çatıkkaş ise “Kuantum Fiziği Nedir?” başlıklı sunumunu yaptılar.

İlk konuşmacı olarak, Hatay MKÜ Tıp Fakültesi, III. Sınıf Öğrencisi, Hatay MKÜ BPS Öğrenci Kolu Başkanı Murat Doğru, “HMKU BPS Öğrenci Kolu Tanıtımını” yaptı. Halen Türkiye’de ve Avrupa’da tek olduklarını, dünya üzerinde sadece 15 üniversitenin bu kuruluşu gerçekleştirebildiğini ve üniversitemizin kuruluşunun 11. sırada gerçekleştiğini ve John Hopkins, Texas, New York, Minnesota üniversiteleri gibi dünyanın önde gelen ünlü ve köklü üniversiteleri arasında yer aldığını anlattı

HMKU Tıp Fakültesi, III. Sınıf Öğrencisi, BPS Öğrenci Kolu Genel Sekreteri, M. Salih Çelik, “BPS19 63.Uluslararası Yıllık Kongresi’ne Katılımım ve Amerika Deneyimlerim” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Bu kongreye kurucu danışman Dr. Öğr. Üyesi Semire Uzun Göçmen ile birlikte 3 poster bildiri sunumu gerçekleştirdiğini böyle bir bilimsel kongreye katılımın kendisinin ufkunu açtığını ve bilime olan ilgisini ve motivasyonunu artırdığını, kongreden sonra John Hopkins Üniversitesi’ni ziyaret etme ve bilim insanlarıyla tanışma fırsatı yakaladığını belirtti. Ayrıca öğrenci kolu olarak üniversitemizi tanıtan sözlü sunum gerçekleştirdiklerini aktardı.

Biophysical Society Öğrenci Kolu danışmanı, Dr. Öğr. Üyesi Semire Uzun Göçmen, “Biyofizik Nedir?” sunumunu gerçekleştirdi.  

Biyofizik en basit tanımı ile “Fizik Biliminin canlı organizmalara uygulanışıdır’’. Dünyada Biyofizik alanında ilgi çeken en önemli çalışmalardan biri, Gen tedavisi ve daha da önemlisi, bugün Türkçe karşılığını DNA cerrahisi diye tanımlayabileceğimiz, DNA düzeyinde bozuk genin ya da gen parçasının çıkarılarak yerine sağlam olan gen dizisinin eklenerek tamir edilmesi yoluyla genetik hastalıkların kökten tedavisidir. Vücudun yapısı, hücrelerimizi ve vücudu oluşturan makromoleküllerin yapısı, enerji dengesi, atomlar ve moleküller arası bağlar, bağ enerjileri, tek molekülün yapısı, görevi, davranışları, molekül-molekül arası etkileşimler kısacası, vücutta her türlü işleyiş ve denge, her türlü sağlıklı durumun analizi, her türlü hastalıklı durumun analizi, hastalıklı durumlara tedavi önerileri ve çözümler üretme Biyofizik’in asli görevlerindendir.

Biyofizik önceleri Fizyoloji Bilimi altında; tanı ve tedavi için metotlar üretmiş, icatlar yapmış, cihazlar geliştirmiş, insanlığın konforu, huzuru ve yaşam kalitesinin temini için gözlemler, çalışmalar, araştırmalar yapmış, bilimsel çözümler sunmuştur. Her türlü tıbbi görüntüleme cihazları ve çalışma metotları, mikroskobik, spektroskopik analiz metotları gibi her türlü analizlerin yapıldığı metotlar Biyofiziksel yöntemlerle üretilmiştir ve sonuçları biyofiziksel yaklaşımlarla değerlendirilmektedir. Biyofizikte konu sınırlaması yoktur. Biyofizik canlıyı ilgilendiren her alanda çalışabileceğini belirtti.

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Berna Çatıkkaş da “Kuantum Fiziği Nedir?” isimli sunumuyla bilgi verdi. Kuantum mekanik teorilerle molekül modelleme konusunda, moleküllerin fiziksel, kimyasal özelliklerini ve titreşimlerini hesaplayarak çalışmalar yürüten Doç. Dr. Çatıkkaş “Yüksek performanslı bilgisayarlar kullanarak moleküller hakkında birçok önbilgiye sahip olunmaktadır. Günümüz teknolojisinde biyomoleküllerin modellenmesinde kuantum mekanik teoriler kullanılmakta olup: ilaç tasarımları, ilaç etkinliği, protein-enzim bağlanması, toksisite, pigmentler, ilaç-protein etkileşmeleri ve protein katlanmaları bu alandaki biyofizik çalışmalarına örnek olarak gösterilebilir” dedi.

Etkinliklerde, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ebru Çelik “Malign Melanoma ve Risk faktörleri, Güneş Işınları” konusunda sunum yaptı. Bu kapsamda Güneş ışınlarının deriye etkisi, UV ışınlarının özellikleri ve etkisi, güneş ışınlarından korunma yolları ve benlerin özellikleri ile kendi kendine deri muayenesi konusunda farkındalık oluşturma yönünde sunumunu gerçekleştirdi.

Uluslararası Biyofizik Cemiyeti, 2018 yılında özellikle üniversite öğrencilerin ilgisini Biyofizik alanına çekmek, araştırmacı yönlerini ortaya çıkarmak ve biyofizik alanında kısa sürede çok sayıda genç bilim insanı yetiştirebilmek amacıyla “Uluslararası Biyofizik Öğrenci Kolları Topluluğu”nun kurulması yönünde bir proje başlatmıştır. Uluslararası Biyofizik Cemiyeti (Biophysical Society: BPS)  üyesi, kurucu danışman, Dr. Öğr. Üyesi Semire Uzun Göçmen tarafından 1 Temmuz 2018 tarihinde Uluslararası Biyofizik Cemiyeti’ne bağlı “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Uluslararası Biyofizik Öğrenci Kolu (Hatay Mustafa Kemal University Biophysical Society Student Chapter)” öğrenci topluluğu kuruldu. HMKU BPS Öğrenci Kolu Uluslararası Biyofizik Cemiyetine bağlı Dünya genelinde 15 koldan biri olup halen Türkiye’de ve diğer Avrupa ülkelerinde ilk ve tek öğrenci topluluğudur.