Kapanış Oturumunda Öğleden Sonraki Oturumların Sonuç Raporları Paylaşıldı

Uluslararası ölçekli gerçekleşen “Türk Yükseköğretiminde Suriyeli Öğrenciler” başlıklı konferansın öğleden sonraki eş zamanlı oturumlarının değerlendirildiği kapanış oturumu YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın koordinatörlüğünde yapıldı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, başkanlıklarını yaptıkları A ve B oturumlarından çıkan sonuç raporlarını paylaştı.

Çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten YÖK Başkanı Saraç, “Türk Yükseköğretiminde Suriyeli Öğrenciler Uluslararası Konferansı’nın sabah ve öğleden sonraki oturumlarında bizlere bir çerçeve çizildi. Kuramsal olarak konulara yaklaşıldı. Kuramsal olarak yaklaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik ön fikirler panelistler tarafından serd edildi. Ben bu panelden fazlasıyla istifade ettiğimi söylemek istiyorum.” dedi.

Rektörler ve diğer paydaşların düşünceleriyle hazırlanan raporlarda özellikle eğitim dili ve uzaktan eğitim üzerinde duruldu. 

Oturum başkanlığını ÜAK Başkanı Ahmet Çamsarı’nın yaptığı çalıştayda; mevcut durumda finansal sorunlar ve kaygılar dile getirildi. Başta Suriyeli öğrenciler olmak üzere yabancı uyruklu öğrencilerin geçim kaygısının olduğu ve bunun nasıl giderilebileceği konusunda bir takım çözüm önerileri sunuldu.

Eğitim dili olarak Türkçe öğretiminin altı çizilen çalıştayda, yurt dışından gelen fonların ve bursların dağılımında merkezi koordinasyonun kurulması kararı alınarak adaletli ve sağlıklı bir dağıtımın olması açısından YÖK’ün bu koordinasyonda koordinatör olması gerekliliği vurgulandı.  Türkiye şartlarında aynı maliyetle birçok ülkeden daha fazla öğrenciye eğitim sağlanabileceği belirtildi. Ve dil yeterliliğinin TÖMER üzerinden çözülebileceği sonucuna varıldı.

Oturum başkanlığını İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın yaptığı oturumda ise alınan kararların Yükseköğretim Kurulu’nun yeni perspektifine uygun olarak alındığı açıklandı. Burada yapılan açıklamada; adaptasyona destek açısından sadece finansal değil, yabancı dilde program, Suriyeli akademisyen alımı, online ve açık öğretim gibi başlıklar altında çalışmaların şekillendiği bildirildi. Özellikle açık ve uzaktan eğitim programları üzerinden Türkiye’nin gerçeklerine uygun olarak bazı programların özendirilebileceği ve Suriyeli öğrencilerin Türk Yükseköğretime dahil edilebileceği hususları üzerinde duruldu.