Milli Mücadelede Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı

MKÜ’de Milli Mücadelede Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı konulu konferans düzenlendi

Üniversitemiz Tarih Düşünce ve Araştırma Topluluğu tarafından Atatürk konferans salonunda “Milli Mücadelede Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” konulu konferans düzenlendi.

Konuşmacı olarak Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsa Kalaycı’nın katıldığı konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından okunan şiirlerle başladı.

Milli mücadelenin manevi liderinin Mehmet Akif Ersoy olduğunu belirten İsa Kalaycı “Mehmet Akif hakkında anlatılacak çok şey var ama daha çok milli mücadelede üstlenmiş olduğu rolden bahsedeceğim. Mehmet Akif milli mücadelenin temel taşlarındandır. Akif’in en büyük amacı milleti milli mücadele etrafında toplamaktır. Mehmet Akif yazılarını yazdığı Açıksöz, Sebilürreşad gibi gazeteler milli mücadelenin halka duyurulmasında kamuoyu oluşturmasında önemli bir misyon üstlenmişlerdir.

Akif bütün olumsuzluklara rağmen ümidini hiç yitirmemiştir yurdun çeşitli yerlerinde verdiği hutbelerde gruplaşmanın partileşmenin son bulmasını halkın milli mücadele etrafında birlik olmasını istemiştir.” dedi. 

   

İstiklal marşı milli mücadelemizi anlatır

İstiklal Marşı’nın halkın ve ordunun manevi yönünü güçlendirdiğine değinen Kalaycı, marş ile milli mücadelenin daha da ön plana çıktığını belirtti. İstiklal Marşının yazımı esnasında Akif’in çok yokluk çektiği ve yazacak kağıt bulamadığı için bazı mısraları kaldığı yerin duvarlarına yazdığını ifade eden İsa Kalaycı Mehmet Akif Ersoy’un şiir yarışmasındaki ödülü bağışladığını söyledi.