Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anma Paneli

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri çerçevesinde Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Atatürk Konferans Salonunda Prof. Dr. Fuat Sezgin’i Anma paneli düzenlendi.
Panele Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Önlen, Prof. Dr. Okan Şener, fakülte dekanları, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zülale Yılmaz ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Panelin açılış konuşmasını Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seval Yavuz yaptı. Yavuz, yaptığı konuşmada Prof. Dr. Fuat Sezgin’in araştırma azmi, birçok dile olan hakimiyeti, entelektüel başarısından söz etti. İslam kaynaklarından faydalanarak İslam kültürünü ve bilgi birikimini gözler önüne serdiğini ifade etti.
2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlik Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Birbiçer, bilim ve teknolojiyi dışarıdan alan bir toplum olmanın nedenlerinin köken ve inançta olmadığını en iyi anlatan Prof. Dr. Fuat Sezgin’i Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi olarak yıl boyunca çeşitli etkinliklerle anıp Cumhurbaşkanlığı genelgesinin gereğini yerine getirdiklerini söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından oturum başkanlığını Prof. Dr. Seval Yavuz’un yaptığı panele geçildi. Panelde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Gazi Tokdemir, “Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Medeniyet Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme” adlı bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Tokdemir gerçekleştirdiği sunumda Prof. Dr. Fuat Sezgin’in neden bilim tarihi araştırmalarına ihtiyaç duyduğundan, bilim tarihi kurucularından, Türk bilim tarihinin doğuşundan, Fuat Sezgin’in bilim anlayışından ve bilimin yayılmasından bahsetti.
Prof. Dr. Hüseyin Gazi Tokdemir’in ardından kürsüye gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldız Adıgüzel Toprak Bilim Konulu İslam Yazmalarında Minyatürler konulu sunum yaptı.
Doç. Dr. Yıldız Adıgüzel Toprak yapmış olduğu sunumda Tıp, Astronomi, Coğrafya, Haritacılık ve Topografi konularındaki el yazmalarına değindi. Bu bilim alanlarında yapılan uygulamalar, eğitim süreçleri, kullanılan araç gereçleri ve şehirleri betimleyen minyatürleri gösterdi.
Panel, belge takdiminin ardından günün anısına gerçekleşen fotoğraf çekimiyle sona erdi.