100. Yılında Milli Mücadele ve Güney Cephesi Gerçekleştirilen Panel İle Anlatıldı

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi ve Tarih Düşünce ve Araştırma Topluluğu tarafından Atatürk Konferans Salonunda 100. Yılında Milli Mücadele ve Güney Cephesi konulu panel gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmasını Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Önlen gerçekleştirdi. Önlen yaptığı konuşmada: ‘’Hepimizin bildiği üzere bu yıl Milli Mücadelemizin başlangıcının yüzüncü yılı. Türk Milletinin istiklaline ve istikbaline kastedenlere karşı başlatılan bu mücadele tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla kazanılmış gerçek bir mücadele örneğidir.  Bu tür etkinliklerle bu süreci daha net anlamamız ve gelecek nesillerimize tarihimizi daha doğru anlatmamız gereklidir. Bu vesileyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere yaşadığımız toprakları bize vatan kılmak için canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi yâd ediyor, saygılarımı sunuyorum.’’ dedi.

Yapılan açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Panelin oturum başkanlığını Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Arı gerçekleştirdi. Panelde ilk sunumu Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Hatipoğlu, Milli Mücadele ve Güney Cephesi sunumuyla yaptı.

Milli mücadelenin güney cephesinde Atatürk önderliğinde başladığını ve sürdüğünü belirten Hatipoğlu: “Ulu Önder Atatürk, güvendiği askerler aracılığıyla elinde bulunan teçhizatı güney illerimize dağıtarak güney illerimde başlatılan mücadeleye öncülük etmiştir. Bölgenin örgütlenmesi adına çalışmalar başlatılmış, kendisi de gereken desteği vereceğinin sözünü güney halkına vermiştir. Bu bağlamda ilk direniş emri Adana’da verilir ve İskenderun’da uygulanır. Bu büyük bir direnişin ve ardından gelecek unutulmaz bir zaferin habercisidir.‘’  dedi.

Süleyman Hatipoğlu’ndan sonra sözü alan Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Sadittin Öztürk, Atatürk ve İnkılaplarını Doğru Anlamak konulu sunumunu gerçekleştirdi. Öztürk yaptığı sunumda: ‘’Atatürk inkılaplarını doğru anlayabilmek için Milli Mücadele kavramının mahiyetiyle milli iradenin sağlanmasına yönelik adımları iyi anlayabilmemiz ve irdelememiz de gerekir. Türk halkı, Mustafa Kemal Paşa gibi dirayetli ve ileri görüşlü bir liderin etrafında kenetlenerek milli mücadeleyi başarıya ulaştırmıştır.’’ dedi.

Panelde son sözü alan Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olcay Özkaya Duman, Dönemin Tanıklarının Kaleminden Atatürk’ün Selanik Günleri başlıklı sunumu yaptı.

Duman sunumunda Selanik’in Atatürk’ün düşüncelerinin geliştiği yer olduğundan ve Selanik’in bir siyaset, kültür ve ticaret merkezi olmasının Mustafa Kemal Atatürk şekillenmesindeki öneminden bahsetti.

Panel toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.