“Ekip Yönetimi ve İş Ahlakı” Konulu Konferans

Personel Daire Başkanlığımız bünyesinde Prof. Dr. Veysel Eren tarafından “Ekip Yönetimi ve İş Ahlakı” Konulu Konferans düzenlendi. Konferansta Prof. Dr. Veysel Eren, “Geldiğimiz noktada artık işler bireysel olarak halledilemiyor. Büyük işleri başarabilmenin yolu ekip olarak hareket edebilmekten geçiyor. Toplumumuzda yapı itibariyle birliktelik duygusunun gelişmiş olduğu görülmektedir. Bizler, bunu iş yaşamına nasıl aktarabiliriz konusu üzerine çalışıyoruz. Ekip içerisinde büyük amaçlara ve büyük hedeflere ulaşmamız için sinerjinin yüksek olduğu takımlar oluşturmamız ve sonrasında bunu ürüne, performansa dönüştürmemiz gerekiyor.

Etkili bir ekip çalışması ancak etkili bir lider öncülüğünde gerçekleşir. Etkili lider, etrafındaki insanları amaca yönelik olarak etkileyebilme gücüne ve yeteneğine sahip olmalıdır. Ekip liderinin görev ve sorumlulukları dağıtabilmesi, değerlendirmeleri zamanında yapabilmesi ve doğru zamanda doğru müdahalelerde bulunması gerekmektedir. Sorumlulukları dengeli bir şekilde dağıtabilmesi, kimin hangi görevleri yapacağının belirlenmesi ve bunu yaparken ortak hedef doğrultusunda hareket etmesi gereklidir. 

Maddi olarak ileri gitmiş ancak manevi olarak insanlığı ve insani değerleri ortadan kaldıran bir sistem oluştu. Bu sistemde hız, sınırsız tüketim, aşırı rekabet gibi unsurların peşinden koşulur hale gelinmiştir. İşçi, içinde bulunduğumuz piyasanın tüketilen bir ürünü; işveren ve diğer unsurlar da bir meta olmuş vaziyettedir. Değer ise bu piyasaya girdiği andan itibaren bir fiyata dönüşmüştür. Böyle bir ahlak anlayışının oluşturduğu iş ortamında insanlar arasındaki ilişkiler de buna göre şekillenmeye başlamıştır. Bu sistemden çıkabilmenin yolu da ilmin aydınlığı ve ahlaki değerlere dayalı ekip çalışması olacaktır.’’ ifadelerini kullandı.