2023 Sözleşme Dönemi Erasmus Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Sonuçları

2023 Erasmus Personel Sonuçları

Saygıdeğer akademik ve idari personelimiz,

2023 sözleşme dönemi (2023-1-TR01-KA131-HED-000164245) Erasmus KA131 Personel Hareketliliği programına başvuru yapan personelin başvuruları, üniversitemiz Erasmus Personel Seçim ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilmiş; asıl, yedek ve kazanamayanlar şeklinde listeler oluşturulmuştur. Değerlendirme esnasında ilanda da belirtilen şu hususlar dikkate alınmıştır:

1) Daha önce programdan hiç faydalanmamış personele +10 puan verilerek öncelik tanınmıştır. Daha önce faydalanma durumu belirlenirken Erasmus+ KA103 ve KA131 Personel Hareketliliği programları birlikte değerlendirilmiştir. Daha önce yararlanan personelden faaliyetten faydalandığı yıla göre ilanda belirtildiği şekilde puan kesintisi uygulanmıştır. 

2) Programdan faydalanabilmek için daha önce YDS, E-YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS, TOEFL, CPE, CAE, PTE veya ÖSYM tarafından eşdeğerlikleri verilmiş İngilizce / Almanca / Fransızca sınavlarından birine girmiş olmak önceliklendirilmiştir. İlave puandan faydalanabilmek için yabancı dil sınav puanının eğitim alma hareketliliğinde YDS eşdeğerliğine göre en az 50; ders verme hareketliliğinde en az 55 olması şartı aranmıştır. Yabancı dil sınav sonuç belgelerinde geçerlilik süresi için bir sınır belirlenmemiştir. Üniversitemiz tarafından personel seçimine yönelik herhangi bir yabancı dil sınavı yapılmamıştır.

3) Eğitim Alma hareketliliğine başvuru yapan idari personele +10 puan verilerek öncelik tanınmıştır. Ayrıca dil belgesi sunan ve dil puanı 50’nin altında olan idari personele +10 puan verilmiştir. Dil puanı 50’nin üzerinde olan idari personelin ise dil puanının %50’si alınmıştır.

4) Engelli personele, engel durumunu belgelendirmesi şartıyla öncelik verilmesi planlanmış ve bu koşulu sağlayan 1 personele +10 puan verilmiştir. 

5) Gazi personel ile şehit / gazi eşi ya da çocuğu olan personelin önceliklendirilmesi planlanmış ve bu durumda olan 1 personele +10 puan verilmiştir. 

6) Ders Verme hareketliliğine başvuru yapan personelden ilanda belirtilen tarihlerde TÜBİTAK projesinde yürütücü olanlara veya SSCI, SCI, SCI-E, AHCI indeksli Q1 veya Q2 çeyreklik dilimindeki dergilerde yayımlanmış bir çalışmada yer alanlara proje ve yayın ayrı puanlandırılmak üzere sayı fark etmeksizin +10 puan eklenmiştir.

7) Personelin yalnızca üniversitemizdeki hizmet süresine göre ilanda belirtildiği şekilde ilave puan uygulaması yapılmıştır.

8) AFAD belgesi sunanlara +5; en az son 3 yıldır Erasmus bölüm koordinatörlüğü yapanlara +5 puan uygulanmıştır.

9) Ders Verme hareketliliğinde ilanda belirtildiği gibi ünvana göre puan uygulaması yapılmıştır.

10) İlandaki şartlara göre Ders Verme faaliyetine başvuruda bulunması gerekirken Eğitim Alma faaliyetine başvuru yapan 4 akademik personelin başvuruları geçersiz kabul edilmiştir.

•    İlanda ve burada bahsi geçen şartlar doğrultusunda geçerli başvuru yapan personelin şeffaf ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi için “başvuru puanı” oluşturulmuştur.

11)  Ders Verme faaliyetine toplam 34, Eğitim Alma faaliyetine ise toplam 26 başvuru yapılmıştır. Hibe durumu göz önünde tutularak Personel Ders Verme hareketliliğinden faydalanmak üzere  başvuru yapan ve başvuru puanı bakımından en üstte yer alan ilk 6 farklı birimden en yüksek puanı alan 6 kişi asıl; geriye kalan kişiler arasından en yüksek puanı alan ilk 6 farklı birimden 6 kişi yedek; Personel Eğitim Alma hareketliğinden faydalanmak üzere aynı şekilde puan bakımından en üstte yer alan ilk 5 farklı birimden en yüksek puanı alan 5 kişi asıl; geriye kalan kişiler arasından en yüksek puanı alan ilk 5 farklı birimden 5 kişi yedek olarak belirlenmiştir. Ders Verme faaliyetine başvuru yapan 22 personel ve Eğitim Alma faaliyetine başvuru yapan 16 personel programdan yararlanmaya hak kazanamamıştır.

12) Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliklerinde, ilanda da belirtildiği üzere birim bakımından çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Bu şekilde her bölüme kontenjan verilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple, kendi bölümünde puanlama bakımından ikinci sırada yer alan personelden daha düşük puan almasına rağmen kendi bölümünde birinci sırada yer alan personele öncelik verilmiştir.

13) Asıl listede yer alan toplam personel sayısı belirlenirken ilgili faaliyet alanları için üniversitemize Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen 2023 sözleşme dönemi hibe miktarları ölçüt olarak alınmıştır.

14) Yedek listede yer alan personele sıra gelmesi durumunda Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

15) Aşağıda sunulan listelerde asıl ve yedek listede adı bulunan personelin Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi ve yapılacak çevrimiçi toplantılara katılması gerekmektedir. Çevrimiçi toplantı tarih ve saati ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

16) Yedek listede yer alan personel, dilerse programdan hibesiz olarak faydalanabilecektir.

Hareketliliklerin ilanda da belirtildiği üzere 31.07.2025 tarihinden önce gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu bağlamda asıl listede yer alan personelin 30.09.2024 tarihine kadar kabul belgesi alarak Uluslararası İlişkiler Birimine iletmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yedek personelin gönderilmesi planlanmaktadır.

Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar verme aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

 

Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği sonuçları için lütfen tıklayınız.

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği sonuçları için lütfen tıklayınız.

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ