Türkiye’de Antropolojinin Dünü ve Bugünü

Üniversitemiz Antropoloji Öğrenci Topluluğu tarafından Fen Edebiyat Fakültesinde İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Duyar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Türkiye’de Antropolojinin Dünü ve Bugünü”  adlı konferans düzenlendi.
Türkiye’de Antropoloji geçmişinin yüzyıldan daha eskiye uzandığını vurgulayan Prof. Dr. İzzet Duyar, erken Cumhuriyet Dönemi ve günümüzdeki antropolojik çalışmaları karşılaştırmalı olarak değerlendirdi.
Duyar, günümüz dünyasında Antropolojinin çok farklı ve çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini belirterek, Türkiye’deki gelişmelerin uluslararası gelişmeleri bir miktar geriden takip ettiği üzerinde durdu. Ancak ülkemizde son yıllarda yeni gelişen üniversitelerde kurulan Antropoloji Bölümlerinin yapacağı eğitim ve araştırma faaliyetleri ile uluslararası alandaki gelişmelerin yakalanma fırsatının doğacağını dile getirdi. Programın soru cevap kısmında gerek öğrencilerin gerekse akademik personelin soruları yanıtlanarak Antropoloji ile diğer bilimlerin ilişkisi üzerine değerlendirmeler yapıldı.